„Bože, ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania…“ Ž 63:2 (preklad prof. Roháček)

Niektorí kresťania sa len málo naučili o každodennom duchovnom živote. Pred časom sa ma jeden policajt opýtal, v čom spočíva tajomstvo víťazného života. Povedal som mu, že neexistuje žiadna magická formulka, ktorú treba vysloviť. Ak by sa to dalo nejakým slovom vystihnúť, povedal by som „podriadenosť“. Druhé slovo, ktoré by som vyslovil, by bolo „oddanosť“. Nič nenahradí každodenný duchovný život s Kristom. Tvoj tichý čas, modlitebný čas, čas strávený v Slove – to je úplne nevyhnutné pre šťastný kresťanský život. Bez každodenného kráčania s Kristom z Teba v žiadnom prípade nemôže byť šťastný, dynamický a silný kresťan. Kristus dnes volá kresťanov k očisteniu, oddanosti, posväteniu a úplnému podriadeniu. To spôsobí rozdiel medzi úspechom a zlyhaním v tvojom duchovnom živote. Rozdiel medzi „dať si pomáhať“ a „pomáhať iným“ zmení tvoje zvyky, tvoj modlitebný život, tvoje čítanie Biblie, tvoje dávanie, tvoje svedectvo i tvoje členstvo v cirkvi. Toto je chvíľa rozhodnutia pre kresťanov!

Modlitba dňa

Túžim po hlbšom duchovnom živote, živý Bože. Daj, nech sa úplne zasvätím Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association