„Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. “Evanjelium podľa Matúša 25:16–18

My, ktorí veríme v Pána Ježiša, sme v evanjeliu dostali Jeho vlastníctvo. Sme Jeho dedičmi. Pán Ježiš hovorí nádherné slová v arcipastierskej modlitbe: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im…“ (J 17:22)

Všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša, sme rovnako spasení. Všetci máme rovnaké práva pred Bohom. Všetci máme tú istú spásu v Božom Synovi. V tom nie je žiadny rozdiel.
Ale nie všetci veriaci rovnako nakladajú s hodnotou evanjelia. Nie všetci veriaci vidia a rozumejú rovnako dobre Božiemu Slovu, ktorému veria. Nie všetci veriaci sú rovnako schopní sprostredkovať evanjelium ľuďom okolo seba. O tomto je podobenstvo. Jeden dostal päť talentov, iný dva a iný jeden. Toto nás často privádza k záveru, že jeden človek dostal veľa, iný zasa málo. Ale to je úplne chybný záver! Z bežného pozemského hľadiska nikto nedostal málo! Ten, kto dostal najmenej, dostal jeden talent. Jeden talent v striebre znamenal v Izraeli dvadsať rokov práce. Jeden talent v zlate znamenal neskutočný majetok. Ten, kto dostal najmenej, dostal obrovský majetok v porovnaní s tými, ktorí nedostali nič. To najzákladnejšie, čo vie každý kresťan, je: Pán Ježiš za mňa zomrel a vykúpil ma z mojich hriechov Jeho krvou. Nie je toto pre kresťanov, v porovnaní s tými, ktorí o tom nikdy nepočuli, obrovský majetok? Z nebeského hľadiska nikto nedostal veľa. Ten, kto dostal najviac, ten, kto má najväčšie poznanie evanjelia, aj tak vidí len čiastočne a len čiastočne rozumie. (1 K 13:9)

Ale otázka neznie, či sme dostali málo alebo veľa, ale či ovocie nášho života zodpovedá tomu, čo sme dostali.