Trpká párty jedného človeka - 8. august

„nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu)…“ (R 12:19)

Počas Občianskej vojny v Amerike sa niekto opýtal Abrahama Lincolna, prečo sa snažil spriateliť so svojimi nepriateľmi, keď by mal rozmýšľať nad tým, ako ich zničiť. Lincoln odpovedal: „Nezničím svojich nepriateľov tým, že si z nich urobím svojich priateľov?“

Ak vieme aspoň niečo o odpustení, mali by sme ľuďom odpúšťať. Napriek tomu dnes existujú ľudia, dokonca kresťania, ktorí voči ostatným ľuďom prechovávajú hnev. Problém je v tom, že ak to robíme, viac zraňujeme seba než ich.

Prechovávanie neodpustenia je ako pitie jedu pre potkany v nádeji, že potkan zomrie. Jed zabíja nás. Zožiera nás zvnútra. Ježiš nás učil modliť sa: „A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“

Téma odpustenia je aj novou oblasťou výskumu. Ten hovorí o tom, že tí, ktorí neodpúšťajú, sú náchylní k tomu, aby mali vysoký krvný tlak, depresívne epizódy a problémy s hnevom, stresom a úzkosťou. Jeden odborník sa vyjadril, že medzi ľuďmi, ktorí neodpúšťajú a tými, ktorí to robia  sú výrazné psychologické rozdiely.

Vyjadrím to citáciou Elzy z filmu Ľadové kráľovstvo: „Nechaj to tak.“ Jednoducho to nechaj tak a vlož to do Božích rúk. Možno si myslíš, že tí, ktorí sa voči tebe previnili, si nezaslúžia odpustenie. Možno je to skutočne pravda. Ale zaslúžiš si Božie odpustenie ty? Zaslúžim si ho ja? Nie, nikto z nás si ho nezaslúži. Ježiš prišiel, aby zaplatil dlh, za ktorý nebol zodpovedný, pretože my sme dlhovali to, čo sme nedokázali splatiť. Pretože Ježiš nám odpustil naše hriechy, aj my chceme odpustiť tým, ktorí sa previnili voči nám.

Máš vo svojom živote človeka, ktorému potrebuješ odpustiť? Si ochotný odpustiť mu? Ľudia, ktorí neodpúšťajú, sú zatrpknutí ľudia. Ak ostatným neodpustíš, pohltí ťa horkosť. V momente, keď sa rozhodneš niekomu odpustiť, vypúšťaš na slobodu väzňa: seba. Ľudia, ktorým bolo odpustené, potrebujú byť ľuďmi, ktorí odpúšťajú.

https://www.harvest.org

Život je večný - 7. august

...v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh  pred večnými vekmi.Titus 1:2 (ekumenický preklad)

Život nám poskytuje úžasnú príležitosť, aby sme sa pripravili na večnosť. Ak v tomto zlyháme, bude náš život prehrou aj keby sme uspeli vo všetkom ostatnom. Niet záchrany pre človeka, ktorý premárni príležitosť pripraviť sa na stretnutie s Bohom. Náš život je nesmrteľný. Boh stvoril človeka inak ako všetko ostatné stvorenstvo. Stvoril ho na svoj vlastný obraz, so živou dušou. Keď telo umrie a pozemská existencia skončí, naše duše budú ďalej večne žiť. O tisíc rokov budeme viac živí, ako sme dnes, v tejto chvíli. Biblia učí, že život nekončí na cintoríne. Pre tých, ktorí uverili v Jeho Syna Ježiša Krista, je tu budúci život s Bohom.

Modlitba dňa

Vďaka Ti za večný život v Kristovi a pokoj, ktorý mi dáva tento úžasný prísľub! Pomôž mi dnes odovzdávať ľuďom okolo mňa túto radostnú zvesť.

Billy Graham Evangelistic Association

Náš každodenný chlieb - 6. august

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes!“ (Mt 6:11)

Je úžasné, že všemohúci Boh, Stvoriteľ neba a zeme sa zaujíma o mňa a o teba. Jób napísal: „Čo je človek, že si ho tak veľmi ceníš, že mu venuješ pozornosť?“ (7:17)

Prečo by sa o teba Boh zaujímal? Prečo by sa zaujímal o mňa? Netuším prečo, ale zaujíma sa. Miluje ťa. Miluje mňa. A keď pred Neho prichádzame s nejakou potrebou, záleží mu na tom. Ježiš povedal: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia!“ (Mt 7:11)

Takže keď sa modlíme: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes,“ v podstate hovoríme: „Bože, všetko zaisti. Naplň potreby, ktoré mám vo svojom živote.“

Ak niekoho o niečo žiadaš, robíš to s vedomím, že to vlastní. Takisto si uvedomuješ, že tú vec potrebuješ. Daný človek ti to však nedlhuje a ty si to zase nezaslúžiš. Všimni si, že tento verš nehovorí: „Chlieb náš každodenný zaplať nám dnes.“ Vraví však: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ Boh nám nič nedlhuje. My sme závislí na Ňom.

Nielenže nás táto modlitba povzbudzuje, aby sme Boha žiadali o naplnenie našich každodenných potrieb, ale je takisto potvrdením, že všetko, čo máme, pochádza od Neho. List Jakuba 1:17 nám pripomína: „Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.“

Všetko čo máš, si dostal od Boha. Možno si usilovne pracoval alebo si bol veľmi múdry v investovaní peňazí. Pamätaj si však, že to aj tak pochádza od Boha.

https://www.harvest.org

Anjeli nás strážia - 5. august

„… Moje útočisko…“ (Ž 91:2)

Psychiatri hovoria, že jednou zo základných ľudských potrieb je bezpečnosť. 91. žalm nás uisťuje, že bezpečnosť nájdeme v Bohu. „Nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ Ak si tento prekrásny žalm prečítame viackrát, zistíme, že v Ňom nachádzame trvalý domov a príbytok, u Neho nachádzame útechu, bezpečnosť a lásku, po ktorých túži ľudské srdce. Možno sa v našom živote nevyskytnú žiadni viditeľní anjeli, no Boží prísľub bezpečnosti je napriek tomu skutočný a istý. Tí, ktorí žijú v Božej prítomnosti, majú pravú bezpečnosť a istotu.

Modlitba dňa

Kamkoľvek dnes pôjdem, Ty a Tvoji anjeli budete so mnou. Ďakujem, Pane, za pokoj, lásku a bezpečnosť, ktoré dávaš.

Billy Graham Evangelistic Association

Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja - 4. august

„Príď kráľovstvo Tvoje!  Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:10)

Ako môžeme poznať Božiu vôľu? Nachádzame ju v Božom slove. Čím viac budeme Bibliu čítať, tým viac jej budeme rozumieť a tým viac budeme objavovať, čo je Božia vôľa.

Ježiš povedal, že by sme sa mali modliť: „Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:10) Pripomína nám to, že základným predmetom modlitby je v prvom rade zosúladiť našu vôľu s Božou vôľou.

V Evanjeliu podľa Jána pätnástej kapitole nachádzame úžasné Ježišovo zasľúbenie: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (v.7)  V preklade z anglickej verzie Message znie verš nasledovne: „Ale ak budem vaším domovom a moje slová budú doma u vás, môžete si byť istí, že o čokoľvek ma požiadate, vypočujem vás a budem konať vo vašom záujme.“

Samozrejme, že my sa zameriavame na poslednú časť tohto verša: „…proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Počkajte však chvíľu. Vráťme sa späť k podmienkam, ktoré v danom verši Ježiš predkladá: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás…“ Inými slovami, ak zostávame v živom spojení s Ním a Jeho sloívá v nás prebývajú, zmení to spôsob našej modlitby.

Boh chce, aby sme objavili Jeho vôľu. A skutočná modlitba nie je prekonávanie Božej neochoty; je to uchopenie Jeho ochoty. Modlitba nie je o dosahovaní našej vôle v nebi; je o  dosahovaní Božej vôle na zemi.

Ak chceš vidieť pozitívne odpovede na svoje modlitby, to je tvoj kľúč. Zisti, čo je Božia vôľa a potom sa na základe toho modli.

https://www.harvest.org

Prichádza späť - 3. august

„… tak aj vy bdejte;  lebo neviete, kedy príde pán domu,… Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane.“ (Mk 13:35-36)

Významný evanjelista Dwight L. Moody zvykol hovoriť: „Nikdy som nekázal bez pomyslenia na to, že Pán môže prísť skôr, než budem kázať nabudúce.“ Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kazateľ, vyhlásil: „Nikdy nezačínam ráno svoju prácu bez toho, aby som si uvedomil, že On môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nečakám smrť. Čakám Jeho.“ Toto je spôsob, akým by mal kresťan žiť svoj život − v stálom očakávaní návratu Ježiša Krista!  Ak by sme každý deň žili tak, ako by to bol náš posledný pred záverečným súdom, na zemi by to vyzeralo inak. My ale takto uvažujeme neradi.  Radšej nechceme myslieť na to, že naše dôkladne premyslené plány, naše dlhodobé vízie môže prerušiť Božia trúba. Priveľa ľudí radšej hovorí: „Vďaka Bohu, koniec sveta ešte nenastal, tak prečo by sme na neho mali myslieť – zrejme je vzdialený aj tisíc rokov.“

Modlitba dňa

Dnes môže byť náš posledný deň, kým Ježiš príde. Otče, očisti ma.

Billy Graham Evangelistic Association