Si silný, keď si závislý od Neho - 31. október

"Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou kmeňov Izraelských. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom." Prvá kniha Samuelova 15:17

Toto je Pánovo Slovo Saulovi skrze Samuela. Keď bolo povedané, Saul bol veľkým vo vlastných očiach. Považoval sa za veľmi významného a staval sa voľne k Pánovmu Slovu. Už nerobieval to, čo mu Pán hovoril. Preto bol Bohom zavrhnutý.

Niečo to stojí považovať sa za malého vo vlastných očiach. To znamená, že sa človek považuje za málo významného. Považuje sa za človeka, ktorý môže spraviť pre Boha veľmi málo, ak vôbec niečo.

Je smutné počúvať, ako dnes mnohí ľudia hovoria, koľko úsilia vynakladajú pre Božie kráľovstvo. Akoby tým hovorili, že Boh musí byť veľmi šťastný a vďačný, pretože oni chcú pracovať s nasadením. Akoby verili, že budovanie Božieho kráľovstva závisí od toho, čo robia.
Ale míňajú cieľ. Boh nemôže použiť tých, ktorí znamenajú veľa vo svojich vlastných očiach.
Keď bol Saul malý vo svojich očiach, stal sa veľkým vodcom Izraela, pretože Boh ho ním spravil. Ale keď sa na základe svojich skúseností, ako kráľ Izraela, začal považovať za dôležitého, vtedy ho Boh už nemohol používať.

Rovnako je to s nami aj dnes. Keď chce Boh spraviť človeka silným, robí ho slabým. Keď chce dať človeku veľké miesto, robí ho malým a bezvýznamným. Boh odpovedá po svojom na tvoje modlitby, s ktorými k Nemu prichádzaš.

Preto to vôbec nie je zlý znak, ak si sa vydal Pánovi Ježišovi a išiel si do Jeho služby, ale aj tak sa cítiš malý, bezvýznamný a slabý. Je to odpoveď na tvoje modlitby, aby Pán Ježiš bol tvojou silou! Si silný, keď si závislý od Neho, ktorý je všetko vo všetkom.

Začína to srdcom - 30. október

„Vy cudzoložníci a cudzoložnice,  či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Niektorí ľudia sú na tom finančne veľmi dobre, a predsa k majetku nie sú pripútaní. Rozumejú, že pochádza od Boha a že im to, čo majú, môže kedykoľvek zobrať, preto sa toho držia len zľahka. Potom sú tu ľudia, ktorí visia na všetkom, čo majú. Celý ich životž sa točí len okolo toho, čo vlastnia.

Abrahám a Lót nadobudli obrovské bohatstvo. Na svoju prosperitu však odpovedali rozdielne. Abrahám vlastnil majetok, no v Lótovom prípade majetok vlastnil jeho. Mimochodom, na úspechu nie je nič zlé. Ak niekto usilovne pracuje, sporí, investuje svoje peniaze a odvádza desiatky, ak uctieva Pána a žije charakterný život, potom je pravdepodobné, že sa mu finančne bude dariť. Nemalo by nás šokovať, že Boh požehná niekoho, kto si váži biblické princípy.

Tieto rozdiely medzi Abrahámom a Lótom neboli výsledkom zeme, ktorú vlastnili, hladomoru, ich majetku či dokonca ich pastierov, pretože jadrom každého problému je problém so srdcom.

Lótove srdce bolo v tomto svete, čoho dôkazom je to, kde napokon žil. Lót chcel všetko, čo mu mohol svet ponúknuť, no zároveň chcel mať priateľstvo s Bohom. Na druhej strane, Abrahám bol spokojný s tým, čo mal. Lót chcel oveľa viac. Lót chcel veci, no Abrahám chcel Boha. Lót chcel byť priateľom sveta, avšak Abrahám chcel byť Božím priateľom.

Biblia nás varuje: „Vy cudzoložníci a cudzoložnice či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu?  Kto teda chce byť priateľom sveta,  prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Musíš sa rozhodnúť: Chceš byť Božím priateľom? Alebo chceš byť priateľom sveta? Nemôžeš byť oboje.

https://www.harvest.org

Ži ovocie Ducha - 29. október

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“ (Gal 5:22,23)

Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi túžbami. Jeho prirodzenosť ho nabáda na zlé a svedomie ho vyzýva k dobru. Antagonické túžby a nenávistné emócie ho potom držia v stave osobnostnej nestability. Medicínski vedci usúdili, že tento konflikt je hnacou silou väčšiny fyzických porúch a nervových kolapsov. Mnohí lekári v súčasnosti veria, že medzi mnohými príčinami spôsobujúcimi nachladnutie, sú stres, napätie a vnútorný konflikt. Pavel musel byť uprostred podobnej osobnej občianskej vojny, keď zvolal: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Následne si sám odpovedá, keď hovorí: „Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!"

Modlitba dňa

Pane, len tvoj Duch Svätý má kontrolu nad mojimi najvnútornejšími pocitmi. Pomôž mi byť si dnes vedomý Tvojej prítomnosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Spoločnosť, v ktorej sa zdržiavame - 28. október

„a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť;  nazvaný bol priateľom Božím.“ (Jk 2:23)

Abrahám je nám v Písme jedinečne predstavený ako Boží priateľ. Raz povedal Boh svojmu priateľovi Abrahámovi, že chce, aby opustil svoj pohanský život a uctievanie falošných bohov, rodinu. Zbalil si svoje veci a šiel. Boh v podstate povedal: „Chcem, aby si so svojou ženou Sárou išiel na isté miesto. Netušíš ani, kde to miesto je. To ti odhalím neskôr. No chcem, aby si šiel.“

Abrahám poslúchol − sčasti. Veľký krok bol, že odišiel. Ešte väčší, že opustil svoju rodinu. No jedného člena rodiny si vzal so sebou: svojho synovca Lóta, ktorý mal na svojho strýka nepriaznivý vplyv.

Všetci poznáme ľudí, ktorí nás duchovne budujú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Odchádzame od nich s pocitom väčšej blízkosti s Pánom a posilenenia vo viere. Taktiež však poznáme ľudí, ktorí nás duchovne rúcajú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Lót bol ten typ človeka, ktorý Abraháma ťahal dole.

Ako vraví 2Tim 2:22: „Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“

Mal som príležitosť stretnúť a spoznať mnoho úžasných Božích mužov a žien, ktorí na mňa hlboko zapôsobili. A potom som tiež spoznal iných kresťanov, ktorí boli vždy kvôli niečo podráždení. Stále ich niečo vytáčalo. Pripomínajú mi Dona Quichota bojujúceho s veternými mlynmi. Vždy musia mať nejakého nepriateľa alebo sa snažia o pomstu. Veľmi ma to vyčerpáva.

A čo ty?  Aký vplyv máš na ostatných? Si božím alebo bezbožným vplyvom? Buduješ ostatných, alebo im dávaš zabrať?

https://www.harvest.org

Som úbohý a chudobný - 27. október

"Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!" Žalm 40:18

Dávid bol veľký Boží muž. Počúval Božiu radu po celý život a vykonal veľké veci pre Božie kráľovstvo. Ale Dávid nemal veľké myšlienky o sebe samom, alebo o tom, čo môže pre Boha vykonať. V jeho modlitbách často zaznieva refrén: "Som úbohý a chudobný."

Toto je slovo pre všetkých, ktorí vedia, že nespĺňajú Božie požiadavky. Ty, ktorý sa cítiš odsudzovaný svojím hriechom, vedz, že sa hodíš k Pánovi Ježišovi! Pán Ježiš prišiel, aby hľadal tých, ktorí si nevedia pomôcť sami, a pre ktorých nie je ani nádej. V Ňom dostávame odpustenie hriechov a večný život.

"O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho." (Sk 10:43)
Ten, kto verí v Pána Ježiša, má večný život a všetko, čo k tomu patrí. Je dobre uspôsobený na to, aby bol použitý Bohom.

Ale aj keď bol ospravedlnený a narodený znova, cíti sa rovnako bezmocný, rovnako chudobný, rovnako zbytočný ako predtým. Nedostáva povedomie o tom, že teraz je už šikovný, teraz je už použiteľný pre Boha, teraz môže niečo vykonať. Celý život mu bude znieť refrén: som úbohý a chudobný.

Preto nám často hrozí, že stratíme odvahu. Ale nesmieme podľahnúť. Duch bojazlivosti nepochádza od Boha. Nemáme dôvod byť bojazliví, pretože Pán myslí na tých, ktorí sú úbohí a chudobní! Pán je im blízko. On je ich pomoc a spása. Takýchto kresťanov môže použiť k veľkým dielam vo svojom kráľovstve!

Dopad našej voľby - 26. október

„Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo“ (5M 30:19)

Ešte keď som chodil do školy, neznášal som prepadovky, pretože som nikdy nebol pripravený. Namiesto toho som mal rád testy, pri ktorých sme mohli používať učebnicu, pretože tam som dokázal nájsť odpovede.

Boh v skutočnosti dáva nám všetkým test, pri ktorom môžeme používať knihu. V 5M 30:19 prehlásil: „Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo“

Naše voľby neovplyvňujú len nás, ale aj naše deti − a možno aj naše vnúčatá a naše pravnúčatá. Bezbožné rozhodnutia môžu ovplyvniť ďalšie generácie rodiny. Zbožné rozhodnutia môžu takisto ovplyvniť ďalšie generácie rodiny.

Každý deň čelíme všetkým možným druhom rozhodnutí, aké si len vieme predstaviť. Čo budeme jesť, čo si oblečieme, akú cestu si zvolíme, keď niekde jazdíme, aké e-maily a textové správy pošleme a ako na prijaté e-maily a správy budeme odpovedať. Hlavou sa nám preháňajú všetky možné druhy rozhodnutí.

V skutočnosti budeme všetci vo svojom živote čeliť výzvam, voľbám a ich dôsledkom.  Tieto výzvy môžu prísť ako príležitosti alebo pokušenia. Snáď najťažšie v živote je naučiť sa, ktorou cestou ísť a ktorej sa vyhnúť – naša voľba je dôležitá.

Vidíme to v živote dvoch veriacich: Abraháma a Lóta. Abrahám robil v živote poväčšine správne rozhodnutia. Na druhej strane, Lót urobil sériu nesprávnych rozhodnutí, ktoré v živote ľutoval.

Na tom, čo si zvolíme, záleží. Boh nám ukáže akú možnosť si vybrať, no stále je na nás, aby sme podľa toho aj konali. Tým, čo konáme, si vyberáme. A naše voľby z nás robia ľudí, akými sme.

https://www.harvest.org