Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Sk 4:20)

Pakistan: Sheraz

 

Sila listu nespočívala v jednom riadku odkazu: „Prestaňte kázať moslimom." Spôsob akým bol doručený, mal oveľa väčší účinok. List bol pripevnený k zakrvavenému telu študenta biblickej školy, ktorý sa volal Sheraz. List spolu so Sherazovým telom boli pohodené pred vstupnou bránou Sherazovho zboru neďaleko Lahore v Pakistane.

 

Sheraz sa neriadil radou v liste. Kdekoľvek išiel, kázal o láske Spasiteľa, ktorý umrel za jeho hriechy. Kázal robotníkom v továrni, kde pracoval, kázal v biblickej škole, aj vlastnej rodine. Týždeň pred incidentom Sheraz pracoval v továrni, aby vypomohol rodičom a trom sestrám, keď sa dostal do diskusie s istými moslimskými robotníkmi. Nahnevali sa, a ostatní pracovníci nahlásili zlostnú hádku. To bolo posledný raz, čo Sheraza niekto videl nažive. Sheraz poznal riziká. Mnohí ďalší v Pakistane umreli, pretože hovorili o svojej viere. Iných obvinili z rúhania a zavreli do väzenia. No správa evanjelia bola príliš dobrá, a Sheraz si ju jednoducho nemohol nechať pre seba. Ani členovia jeho zboru neposlúchli radu v liste. Pokračovali v kázaní moslimom a ponúkali Ježišovu lásku tým, ktorí boli zotročení nenávisťou a strachom Islamu. Oni tiež poznali riziká, no pokračovali a budú pokračovať, aj keby museli nasledovať Sherazov príklad.

 

Najefektívnejším svedectvom je také, ktoré je úprimné. Nemusíme vedieť naspamäť teologický význam zmierenia, aby sme mohli ostatným povedať, že Ježiš v našich životoch pôsobí zmenu. Jediné, čo Ježiš žiada je, aby sme svedčili o tom, čo sme videli a počuli na vlastné oči a uši. Naša osobná skúsenosť je najsilnejším argumentom pre vieru v Ježiša Krista. Nikto to nemôže spochybňovať, pretože sa to stalo nám. Váhaš so svedectvom o svojej viere? Bojíš sa, že povieš niečo nesprávne alebo, že ťa niekto vyvedie z miery svojou otázkou? Len povedz to, čo vieš že je pravdivé. Tvoja vlastná skúsenosť ťa robí profesionálnym svedkom v ,, súdnom prípade" kresťanstvo..

 

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 2150 krát

Zdieľajte: