Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. Žalm 119:103

KOMUNISTICKé KRAJINY: PODZEMNá CIRKEV

 

„Biblické verše zostávajú pravdou, aj keď ich cituje diabol."

 

Pôvodne to bol zámer zosmiešniť kresťanskú Bibliu, urobiť z nej taký výsmech, že nikto, kto má seba v úcte, jej nebude veriť. S cieľom zrealizovať tento plán boli vytlačené milióny kníh, vrátane kníh ,,Komická biblia" a ,,Biblia pre veriacich a neveriacich". V knihách sa vysmievali Ježišovi, spochybňovali jeho zázraky a zosmiešňovali ďalšie súčasti kresťanskej viery. Ale kritika bola tak prehnaná, že nikto ju nebral vážne. Nespočetné množstvo veršov z Písma bolo zahrnutých do textov kníh ako dôkaz pre komunisticky zmýšľajúcich ľudí, že Biblia je podvod. Členovia podzemnej cirkvi zozbierali kópie týchto výsmešných kníh ako náhle boli vydané. Verše, ktoré boli citované v týchto knihách boli ako bufet plný dobrôt pre tých, ktorí boli duchovne vyhladovaní. A to všetko bolo legálne, vytlačené ich vládou, ktorá nenávidela Boha. Podobne ako havrany kŕmili Eliáša, keď bol hladný, tak si Boh použil štátne tlačiarne k tomu, aby nasýtil svoje hladujúce deti v komunistických krajinách. Vydavatelia boli potešení tým, že dostávali tisícky listov žiadajúcich o nové vydanie kníh. Rýchlo rozbehli tlačiarenské stroje, aby vytlačili viac kópií. Vôbec pritom nevedeli, že tieto listy prichádzajú od veriacich, ktorí chcú rozdávať vzácne knihy plné Božieho slova ďalším členom podzemnej cirkvi.

 

Je tak dôležité posielať Biblie utláčaným národom? Prečítajte si príbehy mučeníkov a rozhodnite sa. V národoch, kde sa Biblie predávajú v garážových výpredajoch za pár centov, nedokážeme plne pochopiť skúsenosti tých, ktorí žijú v duchovnom hlade. Zatiaľ čo my môžeme vyložiť hromadu Biblií na konferenčný stolík, iní veriaci si žiadajú jedinú Bibliu, ktorú by mohli zdieľať s celým zborom. Je spravodlivé mať v národoch plných kostolov niekoľko Biblií takmer v každej domácnosti, zatiaľ čo v krajinách, kde utláčajú kresťanov, nemajú takmer žiadnu? Bože, oživ náš hlad po Písme a po túžbe dostať Slovo k tým, ktorí hladujú! Popremýšľaj, ako by bolo možné pomôcť podporiť distribúciu Biblií v krajinách, kde dnes žijú utláčaní kresťania.

 

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 2436 krát

Zdieľajte: