Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. 2 Kor 4,18

 

Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Žid 13,14

 

Veď ste spolu trpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý. Žid 10,34

 

Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Lk 12,32

 

Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania. 1 Pt 1,6

 

Tam prestávajú zúriť bezbožní, tam si odpočinú zo síl vyčerpaní. Job 3,17

 

Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, aby život pohltil smrteľné. 2 Kor 5,4

 

Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zj 21,4

 

Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Rim 8,18

 

Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. 2 Kor 4,17

Jonathan Baxter


Prečítané 2697 krát

Zdieľajte: