A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. (Žid 3:19)

 

Aj keď izraelský národ videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a prešli cez neho po suchej zemi, v momente, keď pocítili smäd, ich srdcia sa zatvrdili proti Bohu a nedôverovali Mu, že sa o nich postará. Reptali proti Nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší. Tento verš je napísaný preto, aby takýmto myšlienkam zabránil. Och, koľko hlásiacich sa kresťanov začína žiť s Bohom. Počujú, že im môže odpustiť hriechy, môžu sa vyhnúť peklu a ísť do neba. Hovoria: „Čo môžem stratiť? Verím." Ale v priebehu týždňa, mesiaca, roka a možno desiatich rokov, príde skúška ; obdobie bez vody, v divočine. Vyčerpanie z manny a nepatrne rastúca túžba po chvíľkových potešeniach Egypta, ako je napísané v štvrtej knihe Mojžišovej 11, 5. a 6.verši: „Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem manny."

 

To sú hrozné podmienky, v ktorých sa môžme nájsť- zistíme, že už nemáme záujem o Krista, o Jeho slovo, o modlitbu, uctievanie, službu a celkovo o život na oslavu Boha. Zistíme, že všetky chvíľkové potešenia tohoto sveta sú pre nás atraktívnejšie, ako veci Ducha Svätého. Ak si sa našiel v takejto situácií, naliehavo ťa prosím, počúvaj, čo ti Duch Svätý hovorí cez tento text. Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si srdce. Zobuď sa a zbadaj zákernosť hriechu. Premýšľaj nad Ježišom, apoštolom a Najvyšším kňazom nášho vyznania a uchop istotu a nádej, ktorú máš v Ňom.

 

Ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, tak svoju nádej vlož doňho. Odvráť sa od hriechu a sebestačnosti a svoju istotu vlož do rúk veľkého Záchrancu. Tieto veci sú napísané, aby si mohol veriť, zotrvať a mať život.

 

Zamyslenia prevzaté z webu http://www.desiringgod.org/

John Pipper


Prečítané 2655 krát

Zdieľajte: