Prírodné divy - 12. október

„Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané…“ (R 15:4)

V prírodných divoch vidíme Boží zákon v akcii. Kto sa v jasnú noc nepozeral hore na hviezdy a nenadchýnal sa v tichom údive nad slávou Božieho stvorenia? Komu na jar neposkočilo srdce, keď celé stvorenstvo videl prepukovať novým životom a silou. V kráse a hojnosti vidíme okolo seba veľkosť Božej moci a nekonečné detaily Jeho plánovania. Príroda nám však nehovorí nič o Božej láske a Božej milosti. Vedomie nám v našej najvnútornejšej podstate hovorí o Božej prítomnosti a o morálnom rozdiele medzi dobrom a zlom. Je to však útržkovitá správa, ktorá nie je tak zreteľná a úplná ako čítanie Biblie.  Jedine na jej stránkach nájdeme jasnú a bezchybnú správu, na ktorej je založená celá kresťanská pravda.

Modlitba dňa

Ako čítam Tvoje Slovo, všemohúci Bože, vyčisti moju myseľ od nepotrebných myšlienok, aby som si dnes mohol byť vedomý Tvojho posolstva pre mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Počiatok múdrosti - 10. október

„Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha…“ (1K 1:30)

Verím, že by sme mali dostať všetko vzdelanie, ktoré len môžeme, ale nemali by sme sa opovážiť urobiť si z neho boha. John Dewey raz definoval vzdelanie ako systematickú, zmysluplnú rekonštrukciu skúsenosti; avšak väčšina moderného vzdelania obchádza Boha. To, čo v skutočnosti robíme, je, že rekonštruujeme svoje hriechy. Zväčšujeme svoje hriechy, rozširujeme a rozmnožujeme ich. Potrebujeme vzdelanie, ale nielen mysle a tela; rovnako potrebujeme duchovné vzdelanie. Človek má ducha a v našom súčasnom vzdelávacom systéme potrebujeme duchovný dôraz. Ak vychováme generáciu, ktorej chýba Božia múdrosť, môže sa zmeniť na vzdelaných surovcov a hlupákov. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ a vzdelania tiež. Uistime sa, že našou skalou je Boh.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, som Ti vďačný, že Tvoje Slovo vzdeláva môjho ducha a napĺňa ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Život premieňajúca sila - 8. október

„Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.“ (R 14:9)

Biblia s úžasnou početnosťou potvrdzuje fakt, že Kristovo telo bolo vzkriesené. Možnože najpriamejší z jeho výrokov je zaznamenaný Lukášom v knihe Skutkov apoštolov, kde informuje: „Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.“ (Sk 1:3) Čo sa chystáme urobiť s týmito „mnohými spoľahlivými dôkazmi“? Niekto sa spýtal môjho kolegu Georga Beverly Shea, koľko toho vie o Bohu. Jeho odpoveď znela: „Neviem toho veľa, ale to, čo viem, zmenilo môj život.“ Možno nebudeme schopní vziať každučký dôkaz do vedeckého laboratória a potvrdiť ho; ale ak príjimame akékoľvek iné hictorické fakty, musíme prijať aj ten fakt, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Modlitba dňa

Všetky spory týkajúce sa Tvojej existencie sú popreté, Pane Ježiši, keď cítim Tvoju prítomnosť každý deň. Poznanie, že Ty, môj živý Pane, si so mnou, privádza moju dušu k radosti!

Billy Graham Evangelistic Association

Chudoba duše - 5. október

„Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma…“ (Jer 4:22)

Neeexistuje úbohejší človek ako ten, ktorý nevie, že je vo veľkej núdzi. Spomínaš si na Samsona? Stojac v údolí Sorek, obklopený Filištíncami ešte nevedel, že Hospodin od neho odstúpil. Niekto raz naozaj povedal, že Nie je nad nevzdelanca, ktorý nič nevie a nevie, že nič nevie.  Žiaden človek nie je tak chorý ako ten, ktorý má smrteľnú chorobu, a nevie o tom. Žiaden človek nie je tak chudobný ako ten, ktorý nemá nič a napriek tomu si myslí, že je bohatý. Na farizejoch bolo poľutovaniahodné nie až tak ich pokrytectvo ako ich totálny nedostatok vedomia, akí zlí v skutočnosti pred Božím zrakom boli. Na človeku, ktorý si myslí, že je bohatý, ale v skutočnosti je chudobný; ktorý si myslí, že je  dobrý, ale v skutočnosti je zlý; ktorý si myslí, že je vzdelaný, ale v skutočnosti je negramotný, je vždy niečo poľutovaniahodné.

Modlitba dňa

Nech vždy pamätám na prvotnú chudobu svojej duše predtým, než ma zaplavila Tvoja láska, Pane Ježiši, a spoznal som Ťa ako svojho Spasiteľa.

Billy Graham Evangelistic Association

Nezaslúžená Božia priazeň - 3. október

„Milosťou ste spasení…“ (Ef 2:8)

„Milosť“ je podľa slovníka nezaslúžená Božia priazeň voči ľudstvu. Slovo „milosť“ sa iba v Novej zmluve vyskytuje stosedemdesiatkrát. Milosť sa nedá kúpiť. Je to nezaslúžený dar všemohúceho Boha biednemu ľudstvu. Keď si predstavím, ako Ježiš Kristus umiera na kríži, vidím v Kristovi nezaslúžený dar Božej milosti, ktorý zmieruje svet so sebou. Spievam so skladateľom piesne: „Úžasná milosť! Aký sladký je hlas, ktorý zachránil naničhodníka, ako som ja. Kedysi som bol stratený, no teraz som nájdený, bol som slepý, no teraz vidím.“ Tvoja ľudská myseľ s filozofiou oplácania láskavostí môže sotva pochopiť plný význam tejto Božej milosti. Keď sa ti však Božím vnuknutím podarí uchopiť jej celý význam, zanecháš obmedzenia ľudského zdôvodňovania a budeš sa tešiť z duchovného bohatstva Božej pravdy a výsady.

Áno, Božia milosť je skutočnosť. Tisíce ľudí už okúsili, preverili a dokázali, že je to viac ako chladné krédo, poslušná doktrína či nudná teória. Božia milosť bola preskúšaná ohňom ľudskej skúsenosti, ktorá dokázala, že je viac ako dostačujúca na problémy a hriechy ľudstva.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi tento deň prísť k plnejšiemu a bohatšiemu uvedomeniu Tvojej hojnej milosti. Povzbuď ma k službe Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Formuje ťa - 1. október

„Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť;“ 2Tim 2:11

Mám priateľa, ktorý počas hospodárskej krízy prišiel o prácu, majetok, ženu i bývanie. Ale húževnato sa držal svojej viery – toho jediného, čo mu zostalo. Jedného dňa sa pristavil a pozoroval mužov, ktorí robili kamenárske práce na obrovskom chráme. Jeden z nich osekával trojuholníkovitý kus kameňa. „Čo s tým budete robiť?“ opýtal sa ho môj priateľ. Robotník odpovedal: „Vidíte ten malý otvor tam hore pri veži? Nuž, ja ho tu dole tvarujem, aby hore pasoval.“ Pri odchode mal môj priateľ oči plné sĺz, lebo to vyzeralo, akoby cez robotníka prehovoril Boh a vysvetlil mu údel, ktorý práve prežíval: „Tu dolu ťa tvarujem, aby si pasoval tam hore.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Pane, za všetko Tvoje „tvarovanie“ v mojom živote, čo ma privádza bližšie k Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association