Lekcia utrpenia - 1. február

Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. (2 Kor 12:9)   Toto je všeobecný Boží úmysel pre utrpenie všetkých kresťanov: viac spokojnosti v Bohu a menej uspokojenia v sebe samom a vo svete. Nikdy som nepočul niekoho povedať: „Skutočne hlboké lekcie života prišli v časoch…

Mimoriadna krása - 31. január

Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia ... ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. (1. Pt 3:3-4) Leningrad: Aida Skripnikova   „Vo väzení bolo najťažšou vecou žiť bez Biblie."   Aida Skripnikova bola nádherná mladá žena. Krátko po tom ako mala…

Nebezpečenstvo unášania - 30. január

Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. (Žid 2:1)   Všetci poznáme ľudí, ktorým sa to stalo. Žiadne naliehanie. Žiadna ostražitosť. Žiadne sústredené počúvanie, zvažovanie alebo upriamenie očí na Ježiša. A výsledkom nie je pevné státie, ale vzďaľovanie sa. Podstatou však je,…

Mimoriadni vojaci- 29. január

Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. (2. Tim 2:3) Rímska ríša: štyridsať verných mužov   Cisár Konštantín uzákonil kresťanstvo v Rímskej ríši v roku 313 n.l.. No Licinius, ktorý vládol východnej polovici ríše, prelomil väzby so západnou časťou a pokračoval v potláčaní kresťanstva.   Keď Licinius…

Choroba, hriech alebo záškodníctvo - 28. január

Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa. (2 Kor 12:8)   Celý život, vážne žitý s vierou v dosiahnutie Božej slávy a spasenia iných, je ako kresťan, ktorý ide do dediny, kde zúri choroba. Trápenie, ktoré prichádza, je súčasťou ceny za život v poslušnosti na Božie volanie.…

Mimoriadna sila - 27. január

...všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti (Kol 1:11) Rím: Vincent   Povrazy okolo záästí a členkov rímskeho kresťana Vincenta sa naťahovali, až kým pocítil ako sa mu ruky oddelili od ramien a vykĺbili sa mu bedrá.   Decius, rímsky cisár, stál pri škripci, kde bol Vincent…