Keď Boh pošle Herkula - 26. apríl

Jeremiáš 23:29 „Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?“ Teologický a duchovný význam zákona spočíva v rozhojnenom hriechu, ako to nazýva Pavol. To znamená, že zákon človeku odhaľuje jeho hriechy, jeho slepotu, biedu, bezbožnosť, neznalosť Boha, jeho nenávisť a…

Predurčený zomrieť - 25. apríl

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Jn 3, 14-15 Raz som sa opýtal BillyhoGrahama „Sú nejaké pravdy, ktoré teraz zdôrazňuješ viac alebo menej ako keď si bol mladším kazateľom?“ Bez rozmýšľania odpovedal, „Kríž a…

Ešte mimoriadnejší revolucionár - 24. apríl

A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním! (Jn 12:19) Peru: Maria Elena Moyano Skutočnosť, že táto obrátená žena patrila kedysi k teroristom tak ako oni, ich naozaj nahnevala až do takej miery, že boli schopní vraždiť. Maria Elena Moyano spolu s nimi kričala za revolúciu…

Nechať zriadený úrad a velenie tak - 23. apríl

Jeremiáš 23:21 „Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú.“ Prekvapuje ma, že, keď sú takí učení v Duchu, nevytiahnu príklady, že ženy takisto prorokovali a teda vládli mužom, krajine a ľuďom. Napríklad Debora, ktorá porazila kráľa Jábína a Sísera a vládla Izraelu (Sud.…

Len byť tam - 22. apríl

Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! Rim 12,15 Ak by ste dnes išli do Izraela, mohli by ste vidieť olivovníky, ktoré sa datujú do doby keď žil Kristus. O niektorých sa dokonca hovorí, že sú to presne tie pod ktorými sa v Getsemanskej záhrade modlil. Slovo „Getsemane“ znamená…

Mimoriadna „strata“ - 21. apríl

A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil. (Fil 3:8) Československo: brat Zavarský Frustrácie bolo už priveľa. „Všetok čas trávim otrockou prácou!“ sťažoval sa český väzeň brat Zavarský. „Desať hodín denne pletiem košíky, ktoré komunisti draho predávajú. Prečo…