Boh nehovorí zbytočné veci - 20. apríl

Genesis 15:5  „Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva.“ Tu opäť vidíme, že nie je možné, aby pokušenie, ktoré mučilo a útočilo na svätého muža Abraháma, bolo nepodstatné, keďže Boh Abraháma oslovuje, utešuje ho…

On Vie - 19. apríl

Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť.Mt 26,37 Cítil si sa už niekedy úplne osamelý? Už ťa niekedy opustili všetci priatelia? Nikto ti nerozumel? Ak áno, tak si zachytil len nepatrnú predstavu o tom, čím si prešiel Ježiš v Getsemanskej záhrade. Hovorí sa,…

Mimoriadni pašeráci- 18. apríl

Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho. (Fil 3:18) Severná Kórea: Kik „Hľadaj kríž,“ počul mladý kórejský muž Kik povedať dedinčana. Tí, ktorí utiekli zo Severnej Kórei do Číny, dostali odporúčanie, aby hľadali budovu s…

Pravá viera sa nevie dočkať, kedy príde Pán Ježiš - 17. apríl

...tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. – List Židom 9:28 (ekumenický preklad) Čo musíš urobiť, aby si mohol vedieť, že tvoje hriechy zmyla krv Pána Ježiša a že…

Ďalšia mimoriadna otázka - 16. apríl

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Fil 4:7) Spojené štáty americké: detskí scenáristi „Túto otázku sa nemôžeme spýtať. Nepoznáme na ňu odpoveď!“ Scenáristi pracovali na detskom videu s názvom Stephanova skúška viery, v ktorom mladý chlapec cestuje v čase…

Kázanie bez podpory - 15. apríl

Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Gal. 6:6-7) Pavol tu káže učeníkom alebo poslucháčom Slova, aby sa delili so všetkými vecami, čo majú, so svojimi učiteľmi. V…