Zisk, o ktorý nemôžeš prísť - 14. apríl

Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. – Evanjelium podľa Marka 10:27 V týchto slovách sú dva silné impulzy, aby sme boli kresťanmi, ktorí všemožne zápasia o hynúci svet, a úplne sa oddali misii medzi…

Mimoriadny reformátor - 13. apríl

Zvestuj slovo, ... presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. (2. Tim 4:2) Nemecko: Martin Luther 31. októbra 1517 pribil Martin Luther deväťdesiatpäť téz biblickej viery na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu a následne strávil zvyšok svojho života len krôčik od popravy. Napriek nebezpečenstvu sa Luther nikdy nevyhol príležitosti…

Čakať, že potkan zdochne - 12. apríl

Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. – Evanjelium podľa Matúša 5:7 Hovorí sa: „Neodpustiť je ako užiť otravu na hlodavce a čakať, že potkany zdochnú.“ Ak je niečo, čo by sme mali my všetci v tejto dobe uplatňovať viac, tak je to odpustenie a milosrdenstvo. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo…

Mimoriadny potlesk - 11. apríl

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. (2. Kor 4:18) Anglicko: Thomas Hauker Thomas Hauker, bystrý, obľúbený a atraktívny mladík, nezaprel svoj vzťah s Kristom. Preto ho odúsdili na smrť upálením na hranici. Niekoľko dní pred popravou prišli do Thomasovej anglickej väzenskej cely jeho priatelia. Jeden z nich povedal: „Počul…

Ako ti škodí to, že neodpúšťaš - 10. apríl

Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. – List Efezským 4:32 Ak patríš medzi tých, ktorí prechovávajú hnev, počítajú urážky, či nevedia zabudnúť, potom musíš vedieť jedno: budeš mať ťažký život. Aj tvoj modlitebný život bude škrípať, až sa úplne zasekne. Odpúšťanie je…

Mimoriadne obmedzenia - 9. apríl

Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! (Dan 3:29) Babylon: Šadrach, Méšach, Abéd-Nego „Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie,…