Ľudia, ktorým je odpustené - 8. apríl

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! – Evanjelium podľa Matúša 6:12 Ako každý deň aj 1. decembra 1997 sa na strednej zdravotnej škole v meste Paducah v Kentaky zišlo asi tucet študentov na modlitebnom stretnutí. Keď vyslovovali záverečné amen, vtrhol dnu štrnásťročný chlapec a začal…

Mimoriadna „dohoda“ - 7. apríl

Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. (Zj 2:3) Východná Európa: spoluväzni Kazateľ vysvetľoval ešte len prvú myšlienku, keď do miestnosti vtrhli väzenskí strážcovia. Schmatli ho a všetkých ostatných pritlačili k zemi. „Vieš, že takéto kázanie je zakázané,“ zavrčal jeden z nich, „teraz ťa za to…

Malé neporiadky - 6. apríl

Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. – Evanjelium podľa Lukáša 19:45-46 Moje žena Cathe a ja sme úplné protiklady, čo sa týka upratovania. Môj postoj sa dá zhrnúť do motta:…

Mimoriadny „duch“ - 5. apríl

Tí pristúpili teda k Filipovi ... a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! (Jn 12:21) Čína: Mizhong Miao Podmienky v čínskom pracovnom tábore boli kruté. Kvôli takmer žiadnemu prídelu jedla a extrémne mrazivým zimným teplotám v tábore prepukla epidémia. Na začiatku zimy bolo v tábore tísíctristo väzňov. Jari sa…

Odpustenie prináša odvahu - 4. apríl

Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. – Evanjelium podľa Jána 8:36 Niekedy robí ľuďom problém uveriť, že im Boh odpustil. Nesú vinu a majú takmer pocit, akoby ju bolo možné odčiniť tým, že si neustále vyčítajú svoje hriechy a trestajú sa za ne. No musia prijať odpustenie, ktoré…

Mimoriadne zovretie - 3. apríl

Hospodinove slová sú čisté. (Ž 12:7) Čína: pani Lu Ying „Zoberte jej nábytok a prehľadajte dom či tam nenájdete Biblie!“ povedal vedúci hliadky. Oči pani Lu Ying sa zaplnili slzami, keď sa prizerala, ako štyria komunistickí dozorci obracajú jej dom naruby. „Našiel som ju!“ zakričal člen hliadky. No keď chcel…