Navzdory všetkým očakávaniam - 2. apríl

Jóšáfát sa preľakol, hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili Júdejci žiadať pomoc od Hospodina. Aj zo všetkých judských miest prišli hľadať Hospodina. – 2. kniha kronická 20:3-4 Júdsky kráľ Jóšáfát čelil ťažkej situácii. Jeho protivníci boli vo veľkej presile. Aby toho nebolo málo, pridali sa…

Mimoriadny manifest - 1. apríl

Napodobňujte teda Boha ako milované deti... (Ef. 5:1) Rusko: neznámy väzeň Vdova stála vedľa tela svojho umučeného manžela a za ruky držala dve zo svojich štyroch detí. Jej manžel umrel vo väzení a stopy na jeho tele jasne ukazovali, že smrť bola pomalá a bolestivá. Ostatní veriaci si uvedomovali, že…

Dlhujeme vďačnosť - 31. marec

Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; – Žalm 107:21 Ako často zabúdame poďakovať! Vôbec sa neokúňame prísť k Pánu Bohu, keď niečo potrebujeme! Modlíme sa: „Pane, dostaň ma z toho!“ alebo: „Pane, zasiahni!“ a: „Pane, postaraj sa o mňa!“ Voláme na Pána, a keď odpovie,…

Mimoriadne nebezpečenstvo - 30. marec

Lebo sme sa stali Kristovými účastníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca. (Žid 3:14) Afganistan: Erick a Eve Barendsen Ľudia prichádzali zďaleka, aby pri Eve a jej mužovi Erickovi Barendsenovi našli pomoc a lieky. Ich úbohý dom sa v Kábule v Afganistane stal miestom…

Vonkajšia rozdielnosť nebráni jednote Ducha - 29. marec

List Galatským 5:15 „Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“ Pavol týmito slovami svedčí, že nie je možné aby bol v spoločenstvách pokoj a zhoda (v učení ani v reálnom živote), keď základ, ktorým je viera v Krista je zvrhnutý bezbožnými učiteľmi, ale…

Ďalšia mimoriadna báseň - 28. marec

...ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. (2 Pt 3:9) Rusko: Alexander Zatsepa Keď Alexander Zatsepa, ruský vojak v komunistickej armáde, umrel počas zásahu, našla sa uňho táto báseň: Vypočuj ma, ó Bože; nikdy vo svojom živote som s Tebou nehovoril. No…