Mimoriadny svedok - 16. február

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Sk 4:20) Pakistan: Sheraz   Sila listu nespočívala v jednom riadku odkazu: „Prestaňte kázať moslimom." Spôsob akým bol doručený, mal oveľa väčší účinok. List bol pripevnený k zakrvavenému telu študenta biblickej školy, ktorý sa volal Sheraz. List spolu so…

Zborený múr - 15. február

Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo. Ef 2,14   Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli…

Extrémne verše - 14. február

Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. Žalm 119:103 KOMUNISTICKé KRAJINY: PODZEMNá CIRKEV   „Biblické verše zostávajú pravdou, aj keď ich cituje diabol."   Pôvodne to bol zámer zosmiešniť kresťanskú Bibliu, urobiť z nej taký výsmech, že nikto, kto má seba v úcte, jej nebude…

To čo je teraz, nebude navždy - 13. február

Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. 2 Kor 4,18   Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Žid 13,14   Veď ste spolu trpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy…

Mimoriadne tvrdý zásah - 12. február

...nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi (Zj 3:5) Saudská Arábia: prenasledovaní kresťania   „Je moje meno na zozname?" Nad touto otázkou rozmýšľal každý kresťan v meste Jeddah v Saudskej Arábii, po policajnej razii v jednej kresťanskej domácnosti, a po…

Nezatvrdzuj si srdce - 11. február

A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. (Žid 3:19)   Aj keď izraelský národ videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a prešli cez neho po suchej zemi, v momente, keď pocítili smäd, ich srdcia sa zatvrdili proti Bohu a nedôverovali Mu, že sa o nich postará. Reptali proti…