Z boháča chudák - 21. marec

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou. – 2. list Korintským 8:9 Príbeh Pána Ježiša naozaj nie je príbehom o tom, ako sa stal z chudáka boháč. Skôr o tom, ako sa z boháča stal chudák. Opustil…

Mimoriadna zbraň - 20. marec

Vezmite si prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. (Ef 6:17) Rumunsko: Sabina Wurmbrand Ráno o 5.00 začuli búšenie na dvere a okamžite vedeli, že ide o policajnú raziu. Sabinin manžel sa vo väzení už nachádzal, a ona sa teraz strachovala o osud svojho malého syna, ak by…

Naša sloboda siaha len po naše svedomie - 19. marec

List Galatským 5:1 „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“   Každá časť tohto verša je zdôraznená. „Stojte teda,“ hovorí, ako keby chcel povedať - musíte byť ostražití. Stojte v slobode – akej slobode? Nie v slobode, ktorou nás oslobodil cisár, ale…

Jozef, neospevovaný hrdina - 18. marec

Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. – Evanjelium podľa Matúša 1:19   Jozef je neoslavovaný hrdina vianočného príbehu. Koledy väčšinou Jozefa vôbec nespomínajú. A predsa je hrdinom. Biblia nám hovorí, že Jozef bol „spravodlivý“ (Evanjelium podľa Matúša 1:19). Hlboko miloval Máriu, preto…

Ďalší mimoriadny advokát - 17. marec

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy. (Lk 21:17-19) Nemecko: Dietrich Bonhoeffer   Keď štrnásťročný Dietrich Bonhoeffer oznámil, že túži stať sa kňazom, jeho bohatá rodina kritizovala cirkev. Dietrich im povedal, že ju zreformuje. Vo veku dvadsaťjeden rokov…

Volanie Ducha je silnejšie ako krik diabla - 16. marec

Galatským 4:6 „A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“   Pavol mohol povedať: „poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, hovoriaceho: Abba! Otče!“ No zámerne povedal: „volajúceho“, aby poukázal na utrpenie kresťana, ktorý je ešte slabý a jeho viera je krehká.…