V dobrých aj v zlých časoch - 9. marec

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. ; List Rímskym 8:28   Môžeme byť vďační, aj uprostred ťažkostí. Jedna vec je byť vďačný, keď je všetko v poriadku. No ďakovať môžeme, aj keď to tak nie je. Z mnohých nádherných Dávidových žalmov…

Aj dnes ťa bude niesť- 8. marec

Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ex 19,4   A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Ani posol, ani anjel, ale On sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil…

Mimoriadni školáci - 7. marec

Odpovedal mu šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. (Jn 6:68) Sudán   230 študentov usadených na polenách v tieni stromu práve začínalo s lekciou angličtiny, keď nad sebou začuli hrozivé zvuky. Na oblohe nad školským dvorom zahučalo lietadlo. Za pár minút zhodila islamská armáda z veľkého…

Kresťan má mať široké ramená - 6. marec

List Galatským 6:2 „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov."   Ak to zhrnieme, toto je najľudskejší príkaz, ktorému Pavol priraďuje najväčšiu chválu. Zákon Kristov je zákon lásky. Po tom, ako nás vykúpil, obnovil a vytvoril z nás jeho cirkev, nám nedal iný zákon okrem toho, že sa máme navzájom milovať…

Nezabudni poďakovať - 5. marec

Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. ; Evanjelium podľa Lukáša 17:15-16   V 17. kapitole Evanjelia podľa Lukáša nájdeme príbeh mužov, ktorí mali dôvod byť vďační. Pán Ježiš…

Stále viac - 4. marec

Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Filip 3,12   Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Mt 5,48   Tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie,…