Mimoriadni mladí misionári - 3. marec

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. (Mt 7:7) Rumunsko   Napriek tomu, že sovietski votrelci udržiavali ich krajinu v strachu, rumunské deti pokojne kráčali smerom k ruským vojakom so sebavedomým úsmevom na tvári. Vojaci sa s nimi vľúdne zvítali a potľapkali ich po hlave. Každý…

Duch Svätý je ústretový a láskavý - 2. marec

List Galatským 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti ; a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.   Svätí na tejto zemi nielenže žijú v tele, ale z času na čas, ovplyvnení diablom, sa chovajú podľa túžieb tela. Inými slovami,…

Dlhujeme vďačnosť - 1. marec

Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; ; Žalm 107:21   Ako často zabúdame poďakovať! Vôbec sa neokúňame prísť k Pánu Bohu, keď niečo potrebujeme! Modlíme sa: „Pane, dostaň ma z toho!" alebo: „Pane, zasiahni!" a: „Pane, postaraj sa o mňa!" Voláme na Pána, a keď…

Pridŕžaj sa napomenutia- 28. február

On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú; lebo nie vlastnou silou je človek mocný. 1 Sam 2,9   Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo…

Mimoriadne "vyučovanie" - 27. február

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka! (Pr 7:2) Anglicko: doktor Rowland Taylor   Predtým ako kvôli vyučovaniu Biblie uhorel na hranici, doktor Rowland Taylor napísal tieto krásne slová: „ Manželke a deťom hovorím: Pán mi vás dal, Pán mi vás vzal a mňa…

Nepoškvrnení - 26. február

Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony, ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste…