Počúvať a odpovedať - 23. august

Takmer v celej dĺžke veľkej starozmluvnej knihy, ktorá nesie jeho meno, Jób volá k Bohu v zúfalej modlitbe. Napriek všetkým svojim sťažnostiam Jób nikdy neodíde od Boha, ani nepoprie Jeho existenciu – všetku svoju bolesť a utrpenie spracováva skrze modlitbu. Napriek tomu nedokáže prijať život, ku ktorému ho Boh povolal. Potom sa zatiahne obloha a Boh prehovorí k Jóbovi „z búrky“ (Job 38:1). Pán opisuje v živých detailoch, ako stvoril a udržiava vesmír a svet. Jób je ohromený a pokorený touto hlbšou víziou Boha (Job 40:3-5) a dosiahne prielom. Nakoniec sa modlí mocnú modlitbu pokánia a uctievania (Job 42:1-6).

Otázka knihy Jób je položená hneď na samom začiatku. Je možné, aby muž alebo žena milovali Boha pre Jeho samotného, a existuje teda zásadná spokojnosť v živote bez ohľadu na okolnosti (Job 1:9)?[1] Na konci knihy vidíme odpoveď. Áno je to možné, ale iba skrze modlitbu.

Čo sa stalo? Čím jasnejšie Jób vidí, kto Boh je, tým plnšie sa stávajú jeho modlitby – posúvajú sa od jednoduchých sťažností k vyznaniu hriechov, apelu a chvále. Na konci spravil prielom a bol schopný čeliť všetkému v živote. Toto nové zdokonalenie a úroveň charakteru prišlo skrze interakciu počúvania Božieho zjaveného Slova a odpovedania v modlitbe. Čím pravdivejšie je jeho poznanie Boha, tým plodnejšie sa stávajú jeho modlitby a tým rozsiahlejšia je zmena v jeho živote.

Sila našich modlitieb teda neleží primárne v našom úsilí a snahe, alebo v nejakej technike, ale skôr v našom poznaní Boha. Môžeš reagovať: „Ale Boh počuteľne prehovoril k Jóbovi v búrke. Kiežby tak Boh prehovoril ku mne.“ Odpoveď je – my máme niečo lepšie, nevypočítateľne jasnejšie vyjadrenie Božieho charakteru. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi… On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“ (Žid 1:1 – 3, ekum. preklad).

Ježiš Kristus je tým Božím Slovom (J 1:1 – 14), pretože nie je možná komplexnejšia, osobnejšia a nádhernejšia Božia komunikácia. Našimi očami nemôžeme hľadieť priamo na slnko. Jeho sláva by okamžite ohromila a zničila náš zrak. Musíme na neho hľadieť cez filter a potom môžeme vidieť jeho veľkú žiaru a farby. Keď sa pozrieme na Ježiša Krista, ako nám ho ukazuje Písmo, pozeráme sa na Božiu slávu skrze filter ľudskej prirodzenosti. Toto je jeden z mnohých dôvodov, ako uvidíme, prečo sa kresťania modlia „v Ježišovom mene“. Skrze Krista sa modlitba stáva tým, čo škótsky reformátor John Knox nazval „sústredeným a dôverným rozprávaním s Bohom“ a Ján Kalvín „intímnym rozhovorom“ veriacich s Bohom, alebo inde „spoločenstvom ľudí s Bohom“ – obojsmernou komunikatívnou interakciou.[2] „… lebo skrze Neho [Krista] obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu.“ (Ef 2:18)


Ukážka z knihy Timothy Keller - Modlitba. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na https://knihy.evs.sk/produkt/modlitba/

[1] Pozri dlhšie diskusiu o tomto príbehu v Timothy Keller, Walking with God through Pain and Suffering (New York: Dutton, 2013), str. 270  – 293.

[2] Bloesch cituje Johna Knoxa, Struggle of Prayer, str. 50. Prvý a druhý citát od Jána Kalvína sú prevzaté z McNeill, Calvin: Institutes, 3.20.16, 3.20.2, str. 872 a 851.

Zbav nás zlého - 22. august

„I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ (Mt 6:13)

Raz som videl nálepku na aute, ktorá hovorila: „Neuvoď ma do pokušenia… Viem ho nájsť sám.“

Presne to je problém. Zbytočne sa ocitáme v situáciách, v ktorých sme citliví na pokušenie. Všetci poznáme svoje slabosti. Všetci vieme, kde by sme mohli ľahko padnúť.

V Pánovej modlitbe nás Ježiš učil modliť sa nasledovne: „I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ (Mt 6:13) V podstate Bohu hovoríme: „Neveď ma na miesto, kde je viac než dokážem zniesť. Pane, pomôž mi, aby som nebol pokúšaný nad moju kapacitu odolávať pokušeniu.“

Mám pre vás dobrú správu. Biblia nám vraví: „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“ (1K 10:13) Keď to voľne parafrázujem, znamená to, že Boh nám nedá viac, než dokážeme zniesť. Pokušenia existujú, no našou úlohou je vyhýbať sa im ako je to len možné.

Veci si veľmi sťažujeme, keď sa stretávame s nesprávnymi ľuďmi na nesprávnych miestach, čo môže v konečnom dôsledku viesť k tomu, že budeme konať nesprávne. O pokušení potrebuješ vedieť nasledovné: je lákavé. Diabol zvádzal ľudí dlhú dobu a je v tom celkom dobrý odborník.

Pokúšal Ježiša na púšti. A ak pokúšal Ježiša, potom bude určite pokúšať aj nás. Pokušenie príde. A keď bude tu, najlepšie miesto, na ktorom sa môžeme nachádzať je Božia vôľa. Najlepším miestom, kde môžeme byť, je kráčať s Pánom.

https://www.harvest.org

Nemenný Boh - 21. august

„Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky.“

(Ž 90:2)

Zamysleli ste sa niekedy nad kolapsom času, prípadne časom ako takým? Od dní Pána Ježiša Krista až po približne rok 1830 človek nedokázal cestovať rýchlejšie než kôň. V roku 1960 sa človek dostal do vesmíru a cestoval rýchlosťou 28 000 km/h. Ako ďaleko sme sa dostali za tak krátky čas! Niekedy keď čítam noviny, sa mi však zdá, že sa snažíme kontrolovať vesmírnu dobu morálkou a duchovným vybavením konského záprahu. Pozrite sa, technológia samotná nemá žiadnu morálku. Ale bez morálnych obmedzení sa človek zničí vojensky, devastáciou životného prostredia alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Iba Boh dokáže dať človeku morálne obmedzenia a duchovnú silu. Zatiaľčo sa náš svet trasie a rozpadá, potrebujeme si uvedomiť, že jedno sa nikdy nezmení. Náš Boh je rovnaký dnes ako bol aj pred desiatimi miliónmi rokov a bude rovnaký aj o desať miliónov rokov. My sme ako lúčne kobylky. Zjavíme sa a trochu si na zemi poskáčeme a zmizneme.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, poznanie toho, že si nemenný mi dáva v desivo meniacom sa svete pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

Kráčať do neba - 20. august

Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Židom 11:5 (ekum. preklad)

Môžeš žiť tak, aby si potešil seba, z čoho sa budeš cítiť pod psa. Môžeš žiť tak, aby si sa páčil iným, čo bude veľmi frustrujúce, pretože nemôžeš vždy vyhovieť všetkým. Alebo môžeš žiť tak, aby si robil radosť Bohu.

Tak žil Enoch. Žil tak, že sa páčil Bohu. Židom 11 nám hovorí, že „dostal svedectvo, že sa páči Bohu“ (ekum. preklad). To je úžasné svedectvo.

Ježiš povedal: „ja vždy to činím, čo je milé [Otcovi]“ (J 8:29). Kiež by sa to dalo povedať o tebe aj o mne – že žijeme tak, že sa páčime Bohu.

Biblia nám tiež hovorí, že: „Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal“ (1M 5:24). Enoch nezomrel, išiel do neba – niečo ako sólové vytrhnutie. Enoch chodil s Bohom na zemi, preto ho Pán prijal v nebi.

Som presvedčený, že žijeme v posledných časoch. Verím, že Ježiš Kristus sa môže vrátiť každú chvíľu. Z toho, čo som sa dozvedel pri štúdiu biblických proroctiev, som presvedčený, že ďalšia udalosť v kalendári proroctiev je to, čo nazývame vytrhnutie cirkvi, keď budú v okamihu všetci skutoční Ježišovi nasledovníci vyzdvihnutí zo zeme, aby sa stretli s Pánom, v mihu sekundy.

Ale ak Pán počas nášho života nepríde, potom zomrieme. Biblia hovorí: „ľuďom je uložené raz umrieť a potom príde súd“  (Žid 9:27). Nedá sa predtým uniknúť. Ak chodíš s Bohom a príde smrť, neobávaš sa jej, pretože vieš, že keď zomrieš, pôjdeš do neba. Vo chvíli, keď na zemi poslednýkrát vydýchneš, znovu sa nadýchneš v nebi. To je nádej kresťanov.

https://www.harvest.org

Držme sa Slova- 19. august

„Kto pohŕda slovom, zahynie,  kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu.“

(Pr 13:13)

Ako kresťania máme v sebe Božieho Ducha. Naša zodpovednosť je však udržiavať hriech mimo nášho života, aby Duch v nás mohol prinášať ovocie. Buďme zakorenení v Biblii. Máme len jednu autoritu, jeden kompas: Slovo Božie. Abraham Lincoln v liste priateľovi napísal: „Čítanie Biblie mi prináša úžitok. Ak zoberieš celú túto knihu na vedomie a budeš jej veriť, budeš žiť a zomrieš ako lepší človek.“ Začínajme naše dni čítaním Biblie. A keď sa schyľuje k večeru, nech Slovo prehovára svojou múdrosťou k našej duši. Dovoľme mu byť pevným základom, na ktorom budeme budovať svoju nádej. Dovoľme mu byť prameňom života, ktorý živí nášho ducha. Dovoľme mu byť Mečom Ducha, ktorý z nášho života odrezáva zlo a pretvára nás na obraz a podobu, akými nás chce mať Pán Boh.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, Tvoje Slovo vyživuje celú moju bytosť. Chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association

Nádej pre oneskorencov - 18. august

Keď mal Enoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte tristo rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a dcéry. – 1. Mojžišova 5:21-22

Biblia nám vraví, že Enoch začal chodiť s Bohom, keď mal 65 rokov. Zdá sa, že narodenie jeho syna Metúšelacha prinieslo Enochovo obrátenie. Meno Metúšelach znamená: „Keď on zomrie, bude to poslané.“ Keďže Enoch chodil s Bohom, vyjavil mu, že keď jeho syn zomrie, príde súd.

A ako dlho žil Metúšelach? Žil 969 rokov. To nám hovorí, že Boh vôbec nemá záľubu v zosielaní súdu. Niekedy uvažujeme, prečo sa Boh ešte nevrátil, aby priniesol spravodlivosť na túto planétu. Prečo po nás ešte neprišiel? Tu je odpoveď: „V posledných dňoch prídu posmievači, budú zosmiešňovať pravdu a nasledovať svoje žiadosti. Budú hovoriť: „Čo sa stalo s prísľubom, že sa Ježiš vráti? Od čias spred našich predkov všetko zostalo rovnaké, od stvorenia sveta.““ (2.Pt 3:3-4, preklad z angl. originálu)

Ale potom nám Boh odpovedá: „U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (verše 8-9, Botekov preklad) Boh vyčkáva.

Mimochodom, Boh vždy dodrží svoje termíny. Nikdy nemešká. Vždy sa ukáže načas a stanovil čas, keď sa vráti na túto zem. Čaká, kým do Jeho kráľovstva nevojde viac ľudí.

Enoch chodil s Bohom v jednom z najtmavších období ľudskej histórie. A ak Enoch dokázal žiť zbožný život v takej dobe, potom môžeme zbožne žiť aj my.

https://www.harvest.org