Náš porazený nepriateľ - 24. január

„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč…“ (Žid 4:12)

Ako premôžeme diabla v každodennom živote? Najprv potrebujeme  rozpoznať, že diabol je porazený nepriateľ. Boží Syn prišiel, aby maril diablove skutky. Ukrižovanie Krista, ktoré vyzeralo ako veľké víťazstvo satana, sa nakoniec obrátilo na úžasné víťazstvo Boha, pretože to bolo na kríži, kde Ježiš zobral moje a tvoje hriechy. Boh položil naše hriechy na Krista, preto keď náš Pán sklonil hlavu a povedal: „Je dokonané,“ hovoril o pláne záchrany a spásy. Potom… by sme diablovi nemali podľahnúť. Písmo vraví, že ak sa mu vzoprieme, utečie od nás. Ježiš nepremohol diabla argumentami, ale jednoducho citovaním Biblie. Práve preto je také dôležité učiť sa Písmo a memorizovať biblické pasáže.

Modlitba dňa

Vďaka, Nebeský Otec, že Tvoje Slovo ma chráni, keď čelím každodenným pokušeniam.

Billy Graham Evangelistic Association

Začína to jedným - 23. január

„Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý:  Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.“ (Iz 57:15)

Ako sa v Biblii a histórii kresťanstva pozeráme na prebudenia, vidíme, že mnohokrát začali jedným človekom. Jedným človekom, ktorý sa rozhodol niečo urobiť. Jeremiah Lanphier bol podnikateľ, ktorý začal obedné modlitby na ulici Fulton Street v centre New Yorku. Na prvom stretnutí 23. septembra 1857 v kostole North Dutch Church sa ukázala len hŕstka ľudí. Lamphier bol napriek tomu vytrvalý. Skupinka pokračovala v modlitebných stretnutiach a začala rásť.

Potom sa stalo niečo dramatické: Burza v New Yorku krachla. Počet návštevníkov modlitebného stretnutia rýchlo vzrástol. Modlitebné stretnutia sa rýchlo objavili vo všetkých častiach New Yorku a v priebehu šiestich mesiacov sa tam zhromažďovalo k modlitbám desaťtisíc ľudí. Bolo to nevysvetliteľné. Denne si na časy 6.00 a 9.00 a tiež večerné stretnutia prenajímali koncertné haly a divadlá na Broadwayi. Zaplnili ich ako muži a ženy, ktorí volali na Pána. A Boh začal pracovať.

Bolo zaznamenané, že počas obdobia troch mesiacov v roku 1858, od marca do mája, spoznalo Pána 50 000 Newyorčanov. Týždenne sa do cirkevnej práce zapojilo desaťtisíc ľudí. Prebudenie sa rozšírilo takisto aj do ďalších miest. Keď sa to všetko skončilo, odhaduje sa, že k viere v Krista prišlo milión ľudí.

Toto prebudenie, ktoré trvalo od roku 1857 do roku 1859, bolo súčasťou známeho Tretieho veľkého prebudenia v Spojených štátoch. Prebudenie nikto nezorganizoval. Nebola to kampaň, ktorú ľudia naplánovali. Jednoducho to bola Božia práca, v ktorej Boh vylial svojho Ducha. Toto dnes potrebujeme vidieť.

Jeremiah Lanphier nebol veľkým kazateľom. Nebol slávnym človekom. Bol len obyčajným človekom, ktorý sa rozhodol modliť. A ty môžeš urobiť to isté.

https://www.harvest.org

Naša najväčšia potreba - 22. január

„K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Sela.“ (Ž 143:6)

Nie tak dávno som navštívil dekana jednej skvelej americkej univerzity. Pozreli sme sa von oknom z jeho kancelárie a videli stovky študentov kráčať na svoje prednášky. Opýtal som sa ho: „Čo je na tejto univerzite najväčším problémom?“ Po chvíli zamyslenia odpovedal: „Prázdnota.“ Mnoho ľudí je dnes znudených, osamelých, hľadajúcich. Môžete to vidieť v ich tvárach.

Keď raz prišla jedna študentka domov, povedala svojmu bohatému otcovi: „Otec, chcem niečo, ale neviem, čo to je.“ V súčasnosti je to pravda o mnohych ľuďoch. Chceme niečo, čo vyrieši najhlbšie problémy našich životov, ale dosiaľ sme to nenašli. Dávid vyhlásil: „Ja som to našiel. Nebudem mať nedostatku.“ Apoštol Pavol to vyjadril nasledovne: „Lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“

Nemusíš byť sklamaný zo života, rozhadzovať rukami a kričať: „Je to zbytočné.“ Môžeš mať Boží pokoj, Božiu radosť, Božie šťastie, Božiu bezpečnosť, a tvoj život môže byť vzrušujúci.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Ty hasíš smäd a túžby mojej duše. Nech je pochválené Tvoje požehnané meno.

Billy Graham Evangelistic Association

Prebudenie začína od teba - 21. január

„Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.“ (Ž 80:19)

Charles Finney, ktorý bol súčasťou veľkého prebudenia, povedal: „Skúsenosť prebudenia nie je nič iné ako nový začiatok poslušnosti Bohu.“

Každé skutočné prebudenie, ktoré sa kedy v ľudskej histórii udialo, spôsobilo v ľudských životoch pokánie, zmenu v spoločenstve a hromadné evanjelizovanie.

Dnes potrebujeme skutočné prebudenie – nielen emocionálnu skúsenosť a chvenie v chrbtici. Potrebujeme vidieť Boha konať, pretože náš národ to potrebuje ako nikdy predtým. Nepotrebujeme nejakú novú vec. Nepotrebujeme dokonca ani „čerstvé slovo od Pána“. Skôr sa potrebujeme vrátiť späť k starým veciam, k jasným morálnym zásadám, ktoré nám Boh dal a ktoré potrebujeme praktizovať.

Páči sa mi, čo povedal Jeremiáš: „Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu…“ (Jer 6:16)

Raná cirkev, ktorú začal Ježiš, obrátila svet hore nohami. Rozpálili svet. Dnešná cirkev je však omnoho väčšia než raná cirkev, má pozoruhodné zdroje a môže využívať úžasnú technológiu. A predsa sa zdá, akoby svet obracal hore nohami cirkev. Prečo náš svet nezapaľujeme? Pretože potrebujeme obnovu. Potrebujeme prebudenie.

Rozprávame o potrebe prebudenia v našej krajine a o potrebe zmeny v cirkvi. Každý sa však musí sám seba opýtať nasledovné otázky: Som prebudený? Žijem ako verný, zapálený nasledovník Ježiša Krista?

Ak si na otázky nemôžeš odpovedať kladne, potom si súčasťou problému, nie riešenia.

https://www.harvest.org

Nerob kompromisy - 20. január

„… aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;“ (Ef 3:16)

Horace Pitkin, syn bohatého obchodníka, sa znovuzrodil a šiel do Číny ako misionár. Svojim priateľom v Amerike napísal nasledovné slová: „Bude to trvať len krátku dobu, kým budeme s určitosčou vedieť, či Mu môžeme lepšie slúžiť tam hore alebo tu.“ Krátko nato dav zaútočil na bránu, kde Pitkin bránil ženy a deti. Sťali mu hlavu a ponúkli ju vo svätyni pohanského boha, zatiaľčo jeho telo hodili do jamy s telami deviatich čínskych kresťanov.

Sherwood Eddy o ňom napísal: „Pitkin získal viac ľudí svojou smrťou, než by ich kedy mohol získať svojím životom.“ Kristus dnes potrebuje ľudí, ktorí pre Neho budú ochotní trpieť. Odváž sa pre Neho mať silný a nekompromisný postoj.

Modlitba dňa

Ďakujem, Pane, za príklady tých, ktorí nás predišli. Rovnako mi pomôž prevziať kontrolu nad Tvojou bezhraničnou silou.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo vedia židia a moslimovia o Kristu - 19. január

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho.“ J 14:6-7

„Prísť k Otcovi“ – to nemôže znamenať nič iné ako mať láskavého Boha, byť bez hriechu a byť vo večnom živote. Nikdy sa tam nedostaneš svojimi skutkami alebo svätosťou, vraví Kristus, musíš sa tam dostať cezo mňa, teda len tak, že pôjdem k Otcovi, cez moje utrpenie a smrť. Takto nádherne tu Pán predkladá článok našej viery, ktorý hovorí: Iba vierou v Krista je človek ospravedlnený a spasený. Ešte sa dá zniesť, keď hovorí: „Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ale pokračuje ešte silnejšie: „Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca.“ Lebo týmito slovami chce ukázať: Ak nemáte alebo nepoznáte Krista, je nemožné, aby ste mali alebo poznali Boha. Ale čo potom s tým všetkým, čím sa vychvaľujú pohania a čo rozprávajú o Bohu? A čo židia, moslimovia a iní, ktorí veľa rozprávajú o Bohu? Môžu vyslovovať slová, ale verdikt je: Ak poznáš Krista, poznáš aj Boha. Ak nepoznáš Krista, nepoznáš ani Boha. Ale ty vravíš, nie je to poznanie Boha, keď židia a moslimovia hovoria, že Boh z ničoho stvoril svet, že v raji uzavrel zmluvu s Adamom a Evou, že vyviedol Izraelitov z Egypta? Všetko je to predsa pravda: Boh to urobil – nie boh, ktorého uctievajú pohania, ale pravý večný Boh. Nezáleží na tom, ako to povieš, tu je napísané: Ak poznáš Krista, poznáš aj Boha. Ak nepoznáš Krista, nepoznáš ani Boha. Popieraš Boha a neveríš v Boha. Preto Pán čoskoro potom povedal Filipovi: „Neveríš, Filip, že Otec je vo mne a ja som v Otcovi?“ Tak sa Pán vracia k základom, ktoré položil už skôr, keď hovoril: „Ak veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (J 14:1). Lebo toto sa nezmení: Človek Ježiš Kristus je Boh. A Boh je Ježiš Kristus. Tí, čo nepoznajú ani neprijímajú Krista, bez ohľadu na to, čím sa vychvaľujú, hovoria alebo vedia o Bohu, nemajú skutočné poznanie. Preto Ježiš ďalej vraví Filipovi: „Bol si so mnou tak dlho, a ešte ma nepoznáš? Filip, tí, čo vidia Otca, vidia mňa.“ Podobne ma počujete hovoriť, ale to nevravím ja, to hovorí Otec. A skutky, ktoré konám, koná Otec. Cieľom tohto všetkého je, aby sme poznali a prijali Krista ako pravého večného Boha, aby sme čerpali útechu v Jeho utrpení a smrti, ktoré poskytli dokonalé výkupné a zmierili nás s Bohom. Tí, ktorí tak robia, poznajú, uctievajú a veria v Boha. Lebo poznať Boha neznamená len vedieť, že stvoril nebo a zem, že nám dal telo a život, a že je všemocný. Toto je len časť poznania Boha, v skutočnosti je to to najmenšie poznanie. Lebo keď nezájdeme ďalej, budeme sa musieť takého Boha viac a viac báť, pretože stále máme svedomie, ktoré nám hovorí, že sme neposlúchali Boha, ktorý všetko stvoril pre naše dobro. Ale tí, ktorí poznajú Krista, vedia v Kristu, že Boh je láskavý milostivý Boh, ktorý nás nechce odsúdiť za náš hriech a neposlušnosť, ale ktorý chce byť k nám milostivý a pomôcť nám dostať sa z hriechu. Lebo je tu Jeho Syn. Dal Ho ako obeť za nás, aby sme skrze Neho mali odpustenie hriechov a večný život. Preto, toto znamená správne poznať Boha: Vedieť, že je taký milostivý k hriešnikom.

St. Louis ed., 13.1:1139-1141.