Počuje nás - 17. august

„Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“

(Mk 11:24)

Máme sa modliť v ťažkých časoch, aby sme nestratili vieru a dôveru v Boha. V časoch prosperity sa máme modliť, aby sme neboli vystatovační a pyšní. Máme sa modliť v časoch nebezpečenstva, aby sme sa neobávali a nepochybovali. A potrebujeme sa modliť aj v časoch istoty, nech si nemyslíme, že sme sebestační. Hriešnici, modlite sa k milostivému Bohu o odpustenie. Kresťania, modlite sa o vyliatie Božieho Ducha na tvrdohlavý, zlomyseľný, nekajúci svet. Rodičia, modlite sa, aby Boh udelil vašej domácnosti milosť a spásu. Deti, modlite sa za spásu svojich rodičov. Kresťania, Boží svätí, modlite sa, aby rosa z neba padla na suchú, vysmädnutú pôdu zeme a aby spravodlivosť pokryla zem ako vody pokrývajú more.

Modlitba dňa

Dovoľ mi prísť za Tebou so všetkým, Pane. Ďakujem Ti za vedomie, že ma počuješ.

Billy Graham Evangelistic Association

Ťažkosť modlitby - 16. august

Nedokážem si spomenúť na nič skvelé, čo by bolo zároveň jednoduché. Modlitba musí byť teda jednou z najťažších vecí na svete. Pripustiť, že modlitba je veľmi ťažká, však môže byť povzbudivé. Ak v tomto ťažko zápasíš, nie si sám.

The Still Hour (Tichá hodina), klasická kniha o modlitbe od amerického teológa 19. storočia Austina Phelpsa, začína kapitolou „Absencia Boha v modlitbe“ a veršom z Knihy Jóbovej 23:3: „Kiežby som vedel, kde Ho nájdem!“ Phelpsova kniha začína premisou, že „vedomie neprítomnosti Boha je jedným zo stálych incidentov náboženského života. Dokonca aj keď sú formy oddanosti pozorne dodržiavané, pocit Božej prítomnosti ako neviditeľného Priateľa, ktorého prítomnosť je radosťou, nie je v žiadnom prípade nepretržitý.“[1]

Phelps ďalej vysvetľuje početné dôvody, prečo existuje také sucho v modlitbe a ako vydržať napriek pocitu Božej neskutočnosti. Prvou vecou, ktorú sa naučíme pri pokuse modliť sa, je naša duchovná prázdnota – a táto lekcia je kľúčová. Sme takí zvyknutí na našu prázdnotu, že ju ani nerozpoznáme, kým sa nezačneme snažiť modliť sa. Nezačneme ju pociťovať, kým nezačneme čítať, čo Biblia a iní povedali o veľkosti a zasľúbení modlitby. Potom sa konečne začneme cítiť osamelí a hladní. Je to dôležitý prvý krok k priateľstvu s Bohom, ale je to dezorientujúce.

Keď tvoj modlitebný život konečne začne prekvitať, následky môžu byť pozoruhodné. Môžeš byť naplnený sebaľútosťou a ospravedlňovať nevôľu a hnev. Potom si sadneš, aby si sa modlil a preorientovanie, ktoré prichádza pred Božou tvárou, okamžite odhaľuje banálnosť tvojich pocitov. Všetky tvoje dôvody, ktorými sa ospravedlňuješ, sa rozpadnú na kusy. Alebo môžeš byť naplnený úzkosťou a počas modlitby sa začneš diviť, čoho sa vlastne bojíš. Zasmeješ sa na sebe a poďakuješ Bohu za to, kým je a čo spravil. Môže to byť také dramatické. Je to uchopenie jasnosti novej perspektívy. Nakoniec to môže byť bežnou skúsenosťou, ale nikdy to nie je to, ako sa modlitebný život začína. Na začiatku zvyčajne dominuje pocit chudoby a neprítomnosti, ale najlepší sprievodcovia pre túto fázu na nás naliehajú, aby sme sa neobrátili späť, ale vydržali a modlili sa disciplinovane, kým sa, ako hovorí Packer a Nystrom, nedostaneme od povinnosti k radosti.

Musíme si však dávať pozor na nesprávne chápanie takýchto fráz. Obdobia sucha sa z rôznych dôvodov môžu vrátiť. Nestrávime oddelené množstvo času v suchu, až pokiaľ neprenikneme skrze Neho nastálo do radosti a citu. Namiesto toho prichádza živé preorientovanie mysle a celkový pocit Boha na srdci častejšie a niekedy prekvapivo – roztrúsene medzi obdobiami zápasu, a dokonca absencie. Avšak snaha o Boha v modlitbe nakoniec prináša ovocie, pretože Boh chce, aby sme ho uctievali (J 4:23) a pretože modlitba je nekonečne bohatá a úžasná.


Ukážka z knihy Timothy Keller - Modlitba. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na https://knihy.evs.sk/produkt/modlitba/

[1] Phelps, The Still Hour, str. 9. Kurzíva a dôraz je jeho.

Stretnutie s Bohom - 15. august

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? – 1.Mojžišova 3:9

Jeden priateľ hovorieva: „Zo skôr je načas. Z načas je neskoro. Neskoro nie je nikdy prijateľné.“ Niekedy, keď máme Cathe a ja ísť spolu s ním a jeho manželkou na večeru, poviem: „Nechcem prísť neskoro. Neznášam, keď vojdem a oni už sedia. Poďme skôr.“ No aj tak, oni tam už sú. Prišli pred hodinou? Neviem. Ale sú neuveriteľne presní.

Jedna vec je prísť neskoro na stretnutie s priateľom, no niečo iné je prísť neskoro na schôdzku s Bohom. Biblia hovorí: „Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli?“ (Am 3:3). Boh má s tebou dohodnuté stretnutie. Možno ho nevidíš v kalendári, ale je dohodnuté – každý deň. Potrebuješ si urobiť čas pre Pána.

Adam mával schôdzku s Bohom každý deň v záhrade Eden. Pán sa objavil, keď slnko zapadalo, a prechádzal sa so svojím priateľom Adamom. Neviem, či mal Boh ľudskú podobu alebo počuteľne hovoril. Ale aký úžasný čas to musel byť!

Jedného dňa, keď Boh prišiel, Adam na stretnutie meškal, pretože zhrešil. Takže Boh povedal: „Kde si?“

Uvažujem, či to občas nehovorí aj niektorým z nás. Kde si? Prečo si sa mi neozveš? Prečo nečítaš moje slovo? Prečo sa neukážeš v kostole s mojím ľudom, aby si ma oslavoval? Prečo sa nemodlíš? Čo sa deje? Kde si?

Na toto by sme si mali urobiť čas. Povieš: „Greg, som taký zaneprázdnený. Mám prácu.“ Na to, čo je dôležité, si čas urobíme. Nevynechávaj schôdzky s Bohom.

https://www.harvest.org

 

Dôležitosť spoločného zhromaždenia a uctievania - 14. august

Neopúšťajme svoje zhromaždenia ... – Židom 10:25

Nebudem s vami polemizovať o tom, že príroda inšpiruje k rozmýšľaniu o Bohu. Dávid povedal: „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.“ Zároveň ale vôbec nezľahčujem absenciu v dome Božom. Biblia hovorí: „Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu“. Ak ju náš Pán miloval natoľko, že za ňu zomrel, potom by sme si ju mali vážiť natoľko, aby sme ju podporovali a navštevovali. Páči sa mi výrok Teodora Roosevelta: „Boha môžeš oslavovať kdekoľvek a kedykoľvek, ale pravdepodobne to nebudeš robiť, ak sa najprv nenaučíš oslavovať Ho na nejakom konkrétnom mieste a v nejakom konkrétnom čase.“

Modlitba dňa

Už mnoho rokov, milovaný Pane, sa kresťania stretávajú, aby Ťa oslavovali. Ďakujem, že patrím do tejto požehnanej rodiny.

Billy Graham Evangelistic Association

Vykročiť vo viere - 13. august

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. – Židom 11:1

Objavil som tajomstvo úspešného kresťanského života. Si pripravený? Je to žiť a kráčať každý deň vo viere. Dôsledne. Neupúšťať od toho. Ako napísal filozof Friedrich Nietzsche: „Nevyhnutné „na nebi i na zemi“ je ... aby poslušnosť  bola dlhodobá a jedným smerom.“

Židom 11:1 definuje vieru ako „podstatu toho, v čo dúfame, dôkaz skutočností, ktoré nevidíme“ (Botekov preklad). Alebo, ako uvádza anglický preklad The New Living Translation: „Viera ukazuje realitu toho, v čo dúfame; je dôkazom toho, čo nedokážeme vidieť“.

J. A. Oswald Sanders povedal, že „viera umožňuje veriacej duši správať sa k budúcemu ako ku súčasnému a ku neviditeľnému ako k tomu, čo vidí.“ Viera vidí, čo by mohlo byť. Viera koná. Viera je aktívna. Viera riskuje. Viera opúšťa svoju komfortnú zónu, aby vykonala veci pre Pána. A viera, ktorá sa neprejavuje skutkami, je viera, ktorá nefunguje.

Ak urobíme krok viery, Boh bude konať. Ale ak ho neurobíme, potom sa toho naozaj veľa neudeje. Boh koná cez ľudí, ktorí používajú vieru.

Viera nie sú len preteky v behu, je to aj kráčanie po ceste. Rimanom 13:13 hovorí: „Keďže patríme ku dňu, musíme žiť mravne pred všetkými, ktorí sa dívajú. Nepodieľajte sa na temnote divokých osláv, opitosti, sexuálnej promiskuity, nemorálnosti či sporov a závisti“ (preklad z angl. originálu). Boh vraví: „Si kresťan. Správaj sa ako kresťan.“

Židom 10:38 hovorí: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Musíme žiť z viery. Pocity prídu a odídu. Nemôžeme spájať kresťanský život s tým, ako sa v danom momente cítime. Musíme sa naučiť kráčať vo viere.

https://www.harvest.org

Aký je Boh? - 12. august

Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; ... – Žalm 139:8

Verím tomu, že je možné vedieť, aký je Boh. Biblia hovorí, že Boh je duch, nie je obmedzený telom, určitou podobou, nelimituje Ho sila, nie je vtesnaný do nejakých hraníc, je jednoducho ľudským spôsobom úplne nemerateľný. Tisíce ľudí sa snažia obmedziť Boha na určité oblasti a odsunúť Ho do kategórií, ktoré sú výsledkom ich špekulácií. Boh ale nemá žiadne limity. Jeho múdrosť presahuje všetko naše poznanie. Jeho moc je neobmedzená. Jeho láska bezhraničná. Jeho milosť je nekonečná. Ľudia sa menia, móda sa mení, podmienky a okolnosti sa menia, ale Boh sa nikdy nemení.

Modlitba dňa

Tak často Ti kladiem hranice, Pane. Odpusť mojej obmedzenej mysli a naplň ma Tvojou múdrosťou, silou a milosťou, aby som sa dnes mohol dotknúť tých, čo miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association